Ny trafiklösning ökar säkerheten för skolungdomar

Haparanda stad har under sensommaren skapa en säker och fungerande trafikmiljö i anslutning till Gränsskolan och Tornedalsskolan.

Skolungdomarna i centrala Haparanda behöver inte längre korsa Västra Esplanaden för att ta bussen hem. Framför Aspenhallen finns nu en större busshållplats med fyra busskurer.

Förbjud för personbilar

Vänligen notera att området enbart får trafikeras av fordon som går i linjetrafik. Vi ber alla att respektera detta.

Idag kom de två sista busskurerna på plats. Foto: Haparanda stad

Området framför Aspen får enbart trafikeras av bussar. Foto: Haparanda stad