Företagsklimatet stärks i Tornedalskommunerna 2018-2020

Haparanda, Övertorneå och Pajala får vara med och dela på 70 miljoner kronor årligen under en treårsperiod för att stärka företagsklimatet.

- Pengarna utgör ett välkommet tillskott till vårt utvecklingsarbete, säger Haparanda kommuns kommunalråd Peter Waara.

Regeringen har idag fattat beslut att fördela 70 miljoner kronor årligen under en treårsperiod till stödområde A vilket bland annat omfattar Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Syftet med satsningen är att stärka det lokala företagsklimatet med upp till 5,3 miljoner kronor per kommun under perioden.

Kommunerna får själva bestämma hur man tillsammans med andra aktörer ska använda tillskottet för sitt lokala utvecklingsarbete med företag.

- Pengarna utgör ett välkommet tillskott till vårt utvecklingsarbete och ger oss möjlighet att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, säger Haparanda kommuns kommunalråd Peter Waara.

I och med att kommunerna själv avgör vad man har för behov kan många olika insatser göras för att stödja företagande i regionen. Varje kommun ansöker om medel senast den 30 juni respektive år.