Kommunen gör ett överskott på 19,9 miljoner kronor

En glad nyhet! När de preliminära siffrorna för 2017 summeras så visar Haparanda kommun ett överskott på 19,9 miljoner kronor. Året innan var det plus 16,8 miljoner kronor.

Haparanda kommuns resultat för 2017 uppgår till plus 19,9 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än den delårsrapport som lämnades vid halvårsskiftet. Resultatprognosen var plus 8,8 miljoner kronor för delåret.

Resultatet för 2017 motsvarar 3,2 procent av skatter och stadsbidrag där målet för god ekonomisk hushållning är 2,0 procent. Sammantaget uppvisade driften ett underskott på drygt 2,5 miljoner kronor för 2017. Där stannade Socialnämndens underskott på 11,6 miljoner kronor. Barn- och ungdomsnämnden visade plus 3,2 miljoner kronor, Samhällsbyggnadsnämnden plus 0,5 miljoner kronor och Kommunstyrelsen plus 5,5 miljoner kronor när verksamhetsåret summerades.

-Sparpaketet som antogs i juni har gett tydlig effekt. Jag kan konstatera att de olika förvaltningarna har gjort ett bra jobb. Vi har strukturella utmaningar kvar att hantera, men sammantaget är resultatnivån för 2017 starkt, kommenterar ekonomichefen Hans Kenttä.

Nu väntar politisk beredning innan bokslutet och årsredovisningen 2017 fastställs av kommunfullmäktige under april månad.

Se kommunalrådet Peter Waaras kommentar till resultatet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster