Bra siffror för Haparanda

Haparanda kommun visar återigen låga siffror vad gäller sjukfrånvaro bland anställda.

Nu har Sveriges kommuner och landsting sammanställt och publicerat nationella sjukstatistiken för 2017.

-Det är väldigt positiv läsning för vår del. Haparanda kommun är med en total sjukfrånvaro på 5,3 procent på delad 16:e plats av landets kommuner, säger Niclas Asplund, kommunens personalchef.

Redan 2016 hade Haparanda en bra siffra, nämligen 5,5 procent så visst är det glädjande att sjukfrånvaron har minskat ytterligare.

Sammanställningen bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar. 272 kommuner och 20 landsting har svarat. Den totala siffran för landet är 7,0 och landstingen 6,0. Den totala sjukfrånvaron i Region Norrbotten (Norrbottens läns landsting) var 5,4 procent under 2017.