Entrén till Stadshuset byggs om

Arbetena med att bygga om entrén till Stadshuset har inletts och kommer att pågå några veckor in på sommaren.

I ett första skede sätts avgränsningar ut kring entrén, marksten rivs bort och skjutdörren flyttas längre in i huset. Huvudentrén kan dock användas av besökare och personal.

En del störningar kan uppstå under tiden som arbetena pågår. Vid eventuella större förändringar kommer vi att informera speciellt om det.

- Anledningen till att vi bygger om entrén är för att öka säkerheten i Stadshuset, säger projektledare Anna-Karin Engström.