Tillfällig entré till stadshuset

Som vi tidigare meddelat har arbetet med att bygga om entrén till stadshuset inletts.

I ett första skede har vi tagit bort marksten. Nu är tiden kommen för att flytta skjutdörren längre in i huset. 

Tillfällig entré från Torggatan

Arbetet gör att vi under en begränsad tidsperiod kommer att stänga huvudentrén till stadshuset. Vi har öppnat en tillfällig entré från Torggatan (se karta nedan). Följ skyltningen så hamnar du rätt.