Haparanda säger upp avtalet om Barents Center

Haparanda stad säger upp avtalet med Östermyra Bruk AB eftersom bolaget inte uppfyllt sitt åtagande och påbörjat byggandet av Barents Center inom utlovad tid.

Foto: Haparanda stad

- Det känns jätteskönt, säger Haparandas kommunalråd Peter Waara (S).

År 2014 köpte Avalanche Capital marken där Barents Center var tänkt att byggas. Köpesumman var 48 miljoner kronor. Concent tog över projektet, medan tomten och hyresavtalet överläts till Östermyra bruk AB. Det hyresavtalet är nu uppsagt.

- Kommunen har inte förlorat ekonomiskt på projektet. Däremot har osäkerheten kring bygget medfört att planeringen av skolstrukturen har fördröjts, säger Waara.

Varken byggherre eller ägare

Vad som händer framöver är upp till ägaren av tomten.

- Vi är varken byggherre eller ägare till tomten. Vad som händer med tomten är helt upp till ägarna. Givetvis gäller detaljplanen och förhoppningen är att området bebyggs och att det i sin tur skapar öppningar för tillväxt i Haparanda och Tornedalen, avslutar Waara.