Vandringsleden rustas upp

Länstyrelsen ger 209 000 kronor till upprustning av Vandringsleden i Vuono. Arbetet med det kommer i huvudsak att utföras under nästa år.

Det är Haparanda kommun och Haparanda Orienteringsklubb som som har sökt och fått bidrag till projektet. Vandringsleden ska utvecklas och förbättras för att återuppväcka intresset för natur och friluftsliv, öka kunskaperna om de olika biotoperna, den unika kulturmiljön och skapa upplevelser som ligger nära tätorten.

Vandringsleden i Vuono är 14 kilometer lång. I upprustningen ingår att skylta upp och markera leden, bygga spångar och broar över diken och vattendrag, placera ut skyltar med kartor och information om natur och kulturhistoria, trycka upp en broschyr med kartor och information om naturvärden, rastplatser och förhållanden längs leden. En rastkoja ska också tillgänglighetsanpassas. När arbetet är klart under nästa år så ska det bli en återinvigning av vandringsleden.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det är särskilt positivt att projetket riktar sig mot skolan, eftersom barn och ungdomar är en viktig målgrupp när det gäller friluftsliv samt att projektet gör naturområden nära tätorten mer tillgängliga.