VARNING: Cementkajen inte är någon badplats

Vid cementkajen uppstår starka strömmar. Att bada där är riskabelt och förenat med livsfara.

Vi uppmanar alla badsugna att bada innanför säkerhetsavgränsningen på stranden. Att bada utanför det säkrade området kan vara förenat med livsfara.

Vi uppmanar också alla vuxna att hålla ögonen öppna och säga till när de ser ungdomar som badar vid cementkajen. Tillsammans kan vi förhindra att människor skadas och riskerar sina liv. Det är allas ansvar.

Ur säkerhetssynpunkt har vi spärrat av området vid kajen. Det är vår förhoppning att avspärrningen lämnas orörd.