Leppäniemikajen rustas

Haparanda kommun har fått drygt 320.000 kronor till upprustning av Leppäniemikajen på Seskarö. Arbetet inleds till sommaren.

Till sommaren startar upprustningen av Leppäniemikajen på Seskarö.

EU-bidraget kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och projektet beräknas kosta drygt 490.000 kronor. Haparanda kommun står för drygt 120.000 kronor. I projektet ingår bland annat asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning. Syftet med upprustningen är att göra kajen mer funktionell och tillgänglig för besökare och boende i området vilket också ökar möjligheten för turism.

-Vi tycker givetvis att detta är mycket glädjande och bra för skärgården. Vi ska ju också rusta i Haparanda hamn samt ordna en störra brygga till Torne Furö, säger Allan Fjellvind, fritidschef.

Kontakt:
Allan Fjellvind, fritidschef
allan. fjellvind@haparanda.se
0922-260 82