Susanne är årets Aurorastipendiat

Susanne Joki, bibliotekarie vid Haparanda stadsbibliotek, är årets Aurora-stipendiat i Norrbotten.
Det meddelades under Biblioteken i Norrbottens länskonferens i Arjeplog den 9-10 maj. 

Grattis till Susanne Joki! Foto: Linda Nilsson Westerdahl

En glad och överraskad stipendiat fick ta emot blommor och diplom av Birgitta Markusson, Regionbibliotekschef vid Region Norrbotten.
Motiveringen lyder:
"Med sitt stora engagemang och till synes outtömliga drivkraft är Susanne en inspiration för Haparanda, Norrbotten och hela landet.

Genom att organisera och leda läs- och litteraturfrämjande insatser, såsom bok- och skrivarcirklar, skapar Susanne ett litterärt rum där flera språk får höras och ta plats. Susanne verkar medvetet för bibliotekets roll i samhället. Hon söker samarbete med olika aktörer och deltar regelbundet i samtal om bibliotekets roll på lokal och nationell nivå. Susannes inspel till arbetet med den nationella biblioteksstrategin resulterade i ett helt nytt målområde om folkbibliotekens utökade roll.

Susanne är en enastående medarbetare som delar sin biblioteks- och litteraturkunskap med finkänslighet och diplomati till både besökare och medarbetare. Hon är en utomordentlig arbetskamrat som lyfter hela teamet med hennes brinnande intresse för biblioteksverksamheten."

Sedan 2007 arrangerar Regionbiblioteket och folkbiblioteken i Norrbotten en gemensam konferens. Den hålls vartannat år och bibliotekspersonal från hela länet samlas för fortbildning, dialog och med inbjudna föreläsare som inspiration. Under konferensen delar Regionbiblioteket ut Aurora-stipendiet till en person som med särskild lyskraft arbetat med utveckling av biblioteksverksamhet i Norrbotten.