Informationsmöten om bredbandsutbyggnaden

Vi välkomnar till informationsmöten om den planerade fibersatsningen i kommunen.

Representanter från Telia/Zitius och Haparanda stad kommer att vara på plats för att informera och svara på frågor.

Följande fem möten kommer att genomföras:

Haparanda

Datum: fredag 2 juni
Tid: 18.00 - 19.00 samt tid för frågor
Plats: stadshuset i Haparanda (sessionssalen)

Kukkola

Datum: lördag 3 juni
Tid: 13.00 - 14.00 samt tid för frågor
Plats: byagården i Kukkola

Karungi

Datum: lördag 3 juni
Tid: 15.30 – 16.30 samt tid för frågor
Plats: byagården i Karungi

Säivis

Datum: söndag 4 juni
Tid: 13.00 – 14.00 samt tid för frågor
Plats: byagården i Säivis

Lappträsk

Datum: söndag 4 juni
Tid: 16.00 – 17.00 samt tid för frågor
Plats: byagården i Lappträsk

Kontakta Telia/ Zitius vid eventuella frågor.
E-post: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com
Telefon: 020-11 85 00