Haparanda är en öppen kommun

I en undersökning om öppenhet i landets kommuner placerade sig Haparanda på en delad andraplats i Norrbotten. Vårt index blev 6,3 vilket kan jämföras med kommuner i landet som toppade listan med 7,1.

Det är öppenheten som har granskats hos Sveriges 290 kommunstyrelser med stöd av fem punkter:
Utlämnande i elektronisk form
Skyndsamt utlämnande
Avgifter för utlämnande
Publicering av diarium
Service- och kunskapsnivå

Haparanda fick följande resultat:

E-postlogg
E-utlämning: 10
Svarstid: 7
Avgift: 10
Service- och kunskapsnivå (sammanvägd): 4

Diarium
E-utlämning: 10
Svarstid: 10
Avgift: 10
Service- och kunskapsnivå (sammanvägd): 5

Publicering av Diarium: 5

Resultaten har vägts samman till ett öppenhetsindex som kan användas för att jämföra och illustrera graden av öppenhet i de undersökta myndigheterna. Vi och Kiruna kommun fick siffran 6,3 vilket är högsta resultatet i länet.
Undervaka.se som har genomfört undersökningen konstaterar att ett högt indexvärde tyder på att den granskade kommunstyrelsen följer offentlighetsprincipen och ger medborgare och journalister goda möjligheter till insyn.

Se hela undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster