Kommuninvånare får tycka till i enkät

I samarbete med företaget Markör genomför Haparanda stad just nu en invånarenkät där 1 000 invånare får tycka till om kommunens verksamheter.

Undersökningen startar den 28 augusti, då Markör skickar ut enkäten till 1 000 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. Undersökningen genomförs med hjälp av en postal enkät med möjlighet att svara via webben. För att öka tillgängligheten så finns det möjlighet att svara på svenska eller finska.

I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Invånarenkäten ger en bild över hur invånarna uppfattar Haparanda inom tre övergripande områden: 1) hur det är att leva och bo i kommunen, 2) hur de kommunala verksamheterna fungerar, och 3) vilket inflytande invånarna i kommunen har.

- För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Vi hoppas därför att den som får enkäten också deltar i undersökningen, säger Karin Hietala, Haparanda stads planeringsstrateg.

Resultatet från årets enkät kommer under hösten. Det kommer att användas för att hitta förbättringsområden samt följa upp målarbetet.

Senast Haparanda genomförde en invånarenkät var 2015.