Skattekollen ger bättre koll

Med hjälp av tjänsten Skattekollen fyller man själv i sin lön och får en sammanställning över hur mycket man betalar i skatt till kommunen och vart pengarna tar vägen.

Skattepengarna används för att erbjuda invånarna service i form av till exempel skolor, förskolor och äldreomsorg. Skattekollen ska hjälpa invånarna att hålla koll på vad pengarna används till.

- Vi hoppas att Skattekollen ska underlätta för invånarna att förstå kommunens ekonomi på ett enkelt sätt. Ibland kan det finnas missuppfattningar om hur mycket saker och ting kostar och hur fördelningen mellan olika verksamheter ser ut, säger ekonomichef Hans Kenttä.

Mest skattepengar till vård, skola och omsorg

Störst andel av skattepengarna används till vård och omsorg, 43 procent. För dig som tjänar 25 000 kronor i månaden innebär det att av din skatt på 5 625 kronor går 2 439 kronor till vård och omsorg. Skolan använder 38 procent av skattepengarna. Det innebär att vård och omsorg tillsammans med skolan står för 81 procent av samtliga kostnader i kommunens verksamhet.

- Sedan gör kommunen andra saker som inte syns i Skattekollen, till exempel vatten och avlopp som finansieras av avgifter, avslutar Hans Kenttä.

Testa Skattekollen

Genom att du anger din lön kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter.