Haparanda stad inrättar en ny enhet för att få fler i arbete

Idag fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta en helt ny enhet för arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Den nya arbetsmarknadsenheten är planerad att komma igång den 1 januari 2018.

Den nya enheten kommer samla flera befintliga verksamheters organisation under ett tak, bland annat Resursverkstaden och Unga i Centrum.

– Fokus på den nya enhetens arbete kommer att ligga på kommunmedborgare som saknar arbete och kanske gjort det en längre tid. Målgrupperna är framför allt ungdomar, nyanlända samt personer i försörjningsstöds beroende, säger Lena Ekh, kommunchef i Haparanda.

I uppdraget ingår också att försöka få hemmasittande ungdomar utan gymnasieskolgång tillbaka till skolan eller till andra insatser.

– Studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen är viktiga aktörer och våra handläggare kommer att ha regelbunden kontakt med dem, säger Niclas Asplund, Haparanda stads HR-chef.

Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda åtgärder såsom arbetsträning, motivations- och stödsamtal, kartläggning av resurser och hinder, jobbsökeriverksamhet, arbetslivskontakter och praktik. Det huvudsakliga målet är att främja individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande.

- Alla människor har olika bakgrunder och förutsättningar. Tack vare den nya enheten är jag säker på att vi kommer att kunna arbeta mer flexibelt så att den enskilde individen kan närma sig arbetsmarknaden, avslutar Asplund.

För ytterligare information
Lena Ekh, kommunchef, Haparanda stad
Telefon: 0922-260 00
E-post: lena.ekh@haparanda.se

Niclas Asplund, HR-chef, Haparanda stad
Telefon: 0922-260 00
E-post: niclas.asplund@haparanda.se