Haparanda stad polisanmäler före detta kommunchefen Patrik Oja

Under en presskonferens på förmiddagen meddelade Haparanda stads kommunalråd Peter Waara att en enig kommunstyrelse beslutat att polisanmäla före detta kommunchefen Patrik Oja.

Patrik Oja påbörjade sin anställning i Haparanda under hösten 2009. Den 31 december 2012 lämnade han sin tjänst hos kommunen. Patrik Oja pekas i SVT:s Uppdrag Granskning ut för att ha suttit på dubbla stolar gällande upphandlingen av Barents Center.

Med hjälp av juridisk expertis har Haparanda stad de senaste veckorna genomfört en utredning som visar att det finns grund för en polisanmälan. Misstankarna gäller i första hand trolöshet mot huvudman och tagande av muta.

Bakgrunden

Haparanda stad genomförde i årsskiftet 2012/13 en offentlig upphandling avseende hyresavtal för en gymnasieskola och en multiarena vid gränsen. På förfrågningsunderlaget var Patrik Oja angiven som kontaktperson. Det vinnande anbudet kom från Mikael Fahlanders företag Avalanche Capital. Anbudet antogs av kommunfullmäktige den 11 mars 2013.

Bland de uppgifter som framkommit är att Patrik Oja har haft ingående kontakter med företrädare för Fahlandersfären under lång tid. I SVT:s program Uppdrag Granskning framkom det bland annat att Patrik Oja redan i april 2012 skulle ha erbjudits anställning i ett av Fahlanders bolag.

Det finns också uppgifter som gör gällande att Patrik Oja vid något tillfälle erbjudits och accepterat optioner i bolag inom samma intressesfär som Avalanche Capital. Dessa skall Patrik Oja sedan ha sålt för miljonbelopp under 2015.

Skäl för polisanmälan

Ovanstående utgör enligt Haparanda stad skäl för misstanke om brott. Det handlar dels om huruvida Patrik Oja missbrukat sin förtroendeställning inom kommunen i samband med upphandlingen, dels om erbjudandet gällande optioner kan röra sig om någon form av muta. Det är nu upp till Polisen att utreda om det de facto förekommit en brottslig gärning eller inte.