Nu inför vi digital anslagstavla

Haparanda stad har en officiell anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Tidigare har den som velat ta del av den informationen varit tvungen att besöka stadshuset, men nu inför Haparanda stad en digital anslagstavla.

Vad finns på anslagstavlan?

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justerare, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på den officiella anslagstavlan.

På anslagstavlan kan du alltså läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr nämligen tiden för överklagande.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Ny kommunallag

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. Den nya kommunallagen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.