Skolavslutning och student

Snart är läsåret slut. Det är dags för studentbal och skolavslutning. Här följer information och hålltider för respektive skola.

Gymnasiet

Studentbal 2017
Den 3 juni kl. 18.00 har Tornedalsskolan studentbal på Haparanda Stadshotell. Bilkortegen startar kl. 17.15 från Tornedalsskolan.

Studentexamen
Fredagen den 9 juni kl. 13.00 arrangeras traditionell studentexamen i Aspenhallen för studenterna i årskurs 3 på gymnasiet.

Övriga elever
Alla elever som inte tar studentexamen slutar läsåret den 16 juni. Samling i aulan kl. 08.30.

Grundskolan

Fredagen den 16 juni är det skolavslutning för grundskolan. Observera att Språkskolan (förskoleklass till årskurs 6) har avslutning den 15 juni.

Här följer information och hålltider för respektive skola:

Grankullenskolan
Avslutning kl. 08.00 i Haparanda kyrka. Eleverna samlas på skolan kl. 07.30 för en gemensam promenad till kyrkan.

Nikkala skola
Avslutning kl. 09.00 i skolans lokaler.

Seskarö skola
Avslutning kl. 10.30 i Seskarö kyrka.

Språkskolan
Förskoleklass till årskurs 3 har avslutning den 15 juni kl. 17.30 i Haparanda kyrka.
Årskurs 4 till 6 har avslutning den 15 juni kl. 19.00 i Haparanda kyrka.
Årskurs 7 till 9 har avslutning den 16 juni kl. 10.00 i Tornedalsskolans aula.

Gränsskolan
Förskoleklass till åk 6 har avslutning kl. 09.00 i Haparanda kyrka.
Årskurs 7 till 9 har avslutning kl. 10.00 på Folkets Hus.

Marielundsskolan och Särskolan Eden
Avslutning kl. 12.00 i skolans lokaler.

Karungi skola
Avslutning kl. 08.00 i Karungi kyrka.

Frågor

Kontakta respektive skolas intendent vid eventuella frågor.