Haparandas pedagoger lärde sig mer om psykisk ohälsa hos unga

Idag samlades Haparandas lärarkår för att lyssna till en föreläsning av Ullakarin Nyberg. Hon är psykiater och suicidforskare och pratade om hur man kan förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Ullakarins huvudbudskap var att man ska våga prata om existentiella frågorna och våga möta mörkret. Det handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord.

Under föreläsningen tog Ullakarin upp fakta och myter om självmord, vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut, och framför allt hur det kan avbrytas.

- Det behövs en attitydförändring i vårt samhälle. Tabun, myter och stigma kring psykisk ohälsa måste minska och vi måste börja prata om självmord med varandra och med suicidnära personer.

Ullakarin gav våra lärare konkreta exempel på hur man kan skapa ett samtalsklimat som hjälper ungdomar att uttrycka sin smärta i ord och vad man själv kan säga och göra i mötet med den som har det svårt.

- Varje människa kan göra livet lite lättare för en medmänniska, det gäller bara att våga försöka.

Föreläsare
Ullakarin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri, suicidforskare vid Karolinska Institutet och författare.

Föreläsningen är en del av SAM-projektet och kom till stånd tack vare stöd från Folkhälsocentrum (Region Norrbotten). SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. Arbetet ämnar motivera och inspirera fler till att initiera och arbeta med främjande insatser.