Föreningsliv i fokus under demokratidag i skolan

Idag deltog eleverna från årskurs 2 i gymnasieskolan på en demokratidag med temat föreningsbildande. Dagen är en del av den ordinarie samhällsundervisning och tillika en del i arbetet med att bli Norrbottens bästa skola.

- Tanken med demokratidagen är bland annat att synliggöra för eleverna hur föreningsliv och demokrati håller ihop, säger Haparanda stads kulturchef Jytte Rüdiger, arrangör och en av initiativtagarna.

Lars Suo och Niklas Olsson, båda engagerade i Haparandas föreningsliv, delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Båda menade att föreningslivet hade gett dem mycket, inte bara i form av personlig utveckling utan också i form av en chans att påverka samhällsutvecklingen.

- Det bästa jag någonsin gjort är att engagera mig i föreningslivet, sade Lars.

I en workshop gick organisationen Fritidsforum sedan igenom vad man ska tänka på om man vill starta en förening. Eleverna delades in i grupper för att praktiskt arbeta med föreningsbildande - från idé till action. Målet med workshopen var dels att lära ungdomarna hur man går till väga för att starta en förening, men också att fördjupa deras kunskaper vad gäller föreningslivets plats den demokratiska strukturen.

- Det är oerhört viktigt att vi ger våra ungdomar verktyg som gör att de enkelt kan organisera sig och bilda föreningar. Det handlar om deltagande, engagemang, gemensamma beslut och medansvar. Det handlar om demokrati, avslutar Rüdiger.

Demokratidagen anordnades tillsammans med organisationen Fritidsforum. Moderatorer var Charlotte Lindmark. Dagen är en del av satsningen ’Föreningskunskap i praktiken’. Samtliga elever åk 1-2 på gymnasiet kommer att delta.