Niondeklassare lär sig mer om journalistik och demokrati i ett unikt projekt

Via sociala medier ska niondeklassarna på Marielundsskolan följa med journalisten Martin Schibbye i fält under en reportageresa någonstans i Afrika. Målet är att eleverna ska lära sig mer om journalistik och källkritik.

Brit Stakston och Martin Schibbye

Idag fick eleverna i årskurs 9 på Marielundsskolan besök av Blankspot, en journalistisk organisation som är initiativtagare till ett skolprojektet Världen och journalistiken in i skolan”. Journalisten Martin Schibbye är en av initiativtagarna. Tillsammans med kollegan Brit Stakston var Schibbye idag på plats i Haparanda för att sparka igång projektet för Marielundsskolans del.

Schibbye är mest känd för en händelse som inträffade 2011. Då greps han och fotografen Johan Persson när de var på uppdrag i Etiopien. De dömdes för terrorbrott och satt 14 månader i fängelse i landet innan de benådades. Martin och Johan har själva beskrivit sina upplevelser i boken 438 dagar.

- Det här projektet är ett utmärkt sätt för eleverna att lära sig mer om journalistikens villkor och betydelse i dagens globaliserade värld, sade Schibbye.

Inom ramen för projekt kommer eleverna, via en sluten Facebookgrupp, att följa Martin Schibbye i fält under en reportageresa någonstans i Afrika. Genom att följa reportrar i fält och samtidigt reflektera över medielandskapet i Sverige kommer eleverna att lära sig om hur medier fungerar, hur journalister arbetar och vilken roll journalistik har i en demokrati. Eleverna får även en möjlighet att reflektera över hur demokratin ser ut i Sverige. Hur fungerar medier här jämfört med där?

När reportaget är klart kommer Blankspot ännu en gång att besöka Marielundsskolan, förmodligen i december. Under tiden kommer eleverna att arbeta med ett antal övningar. Första uppgiften är att kartlägga sin egen mediekonsumtion.

Mer om projektet

Projektet ”Världen och journalistiken in i skolan” finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Det sker i nära samverkan med 20 svenska skolor inom samhälls- och svenskundervisningen i år 9 och gymnasiet.

Elever får genom ett antal moduler förslag på hur man kan arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK). Till dessa lektionsförslag får man också följa ett pågående journalistiskt arbete i realtid. Projektet kommer att leda till att eleverna ökar sin kunskap om medias roll i demokratier, samt ökar sin kunskap om journalistikens arbetsprocess. På köpet ges djupa insikter om vad konsekvensen blir om man inte är mediekritisk eller om pressfrihet inte existerar.

Du hittar mer information om projeket på Blankspots hemsida: https://www.blankspot.se/journalistiken-in-i-klassrummet/länk till annan webbplats