Haparanda på plats 236 i Lärarförbundets ranking

Idag publicerade Lärarförbundet sin ranking Bästa skolkommun. Haparanda klättrar tolv placeringar jämfört med förra året och återfinns nu på plats 236 av Sveriges kommuner.

Lärarförbundets årliga rankning baseras på 13 olika kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Rankningen genomförs för sextonde året i rad.

På 7 av rankingens 13 områden är Haparandas siffror bättre än vid förra mätningen. Det handlar bland annat om meritvärden för årskurs 9, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 samt andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år. Även inom områden som löner och kommunen som avtalspart förbättrar sig Haparanda. En försämring har skett när det gäller sjukskrivningstal bland lärare och resurser till undervisningen.

Sammantaget har Haparanda förbättrat sin ranking i Bästa skolkommun med 12 placeringar, från plats 248 (2016) till plats 236 (2017). Bäst i år i Norrbottens län är Piteå kommun. På andra och tredje plats kommer Boden respektive Övertorneå.

Fakta

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika kriterier. Det handlar bland annat om resurser till undervisningen, lärartäthet, andel behöriga lärare, sjukskrivningstal, lärarlöner, elevernas meritvärde, andel elever med godkända betyg i alla ämnen och andel elever som fullföljer gymnasieutbildnigen inom tre år. Två faktorer, lärarbehörighet och lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen. All statistik i rankingen gäller för år 2016.

Läs mer om resultatet på Lärarförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster