Skolavslutning 2018

Snart är läsåret slut och det är dags för skolavslutning. Här följer information och hålltider för respektive skola.

Grundskolan

Onsdagen den 13 juni är det skolavslutning för grundskolan. Observera att Språkskolan (förskoleklass till årskurs 6) har avslutning den 12 juni.

Här följer information och hålltider för respektive skola:

Grankullenskolan
Avslutning kl. 08.00 i Haparanda kyrka.

Seskarö skola
Avslutning kl. 09.30 i Seskarö kyrka.

Nikkala skola
Avslutning kl. 10.30 i skolans gymnastiksal.

Språkskolan
Förskoleklass till årskurs 3 har avslutning den 12 juni kl. 17.30 i Haparanda kyrka.
Årskurs 4 till 6 har avslutning den 12 juni kl. 19.00 i Haparanda kyrka.
Årskurs 7 till 9 har avslutning den 13 juni kl. 10.00 i Tornedalsskolans aula.

Gränsskolan
Förskoleklass till åk 6 har avslutning kl. 09.00 i Haparanda kyrka.
Årskurs 7 till 9 har avslutning kl. 10.00 på Folkets Hus.

Marielundsskolan
Förskoleklass till årskurs 6 har avslutning kl. 10.00 på skolgården.
Årskurs 7 till 9 har avslutning kl. 11.30 på skolgården.

Karungi skola
Avslutning kl. 08.00 i Karl Gustavs kyrka.

Gymnasiet

Studentexamen
Fredagen den 8 juni kl. 13.00 arrangeras traditionell studentexamen i Idrottshuset (A-hallen) för studenterna i årskurs 3 på gymnasiet.

Övriga elever
Alla elever som inte tar studentexamen slutar läsåret den 13 juni. Samling i aulan kl. 08.30.

Frågor

Kontakta respektive skolas intendent vid eventuella frågor.