Förbättrade resultat för Haparandas grundskola

Idag släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten "Öppna jämförelser: grundskola 2018”.

Sedan 2007 har Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämfört landets grundskolor i den årliga rapporten "Öppna jämförelser - Grundskola". Syftet med rapporten är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommunerna kan förbättra resultatet i skolan.

”Åt rätt håll”

Årets rapport visar att Haparanda har förbättrat sina resultat på ett antal områden. Den kanske största förändringen i Haparanda visas i kolumnen för hur många procent som har behörighet till yrkesprogram när de går ut nionde klass. Där har man höjt sig från 67 till 81 procent från förra undersökningstillfället.

I rapporten går även att utläsa att 69 procent av eleverna når kunskapskraven i alla ämnen, en ökning med 13 procent sedan 2017. Även det genomsnittliga meritvärdet i kommunen ökade mellan 2017 och 2018 - från 184 till 207.

- Det går åt rätt håll. Nu gäller det att ta ytterligare steg för att nå målet att bli Norrbottens bästa skola, säger Bengt Westman (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Det är lärarens uppgift att utbilda eleverna, men utan föräldrarnas stöd blir det svårare för barnen att uppnå sin fulla potential. En bra skola kräver att lärare, elever och föräldrar arbetar tillsammans, tillägger han.

Bättre än förväntat

Siffrorna visar också på att Haparandas grundskolor presterar bättre än förväntat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Det visar de så kallade modellberäknade värdena, där hänsyn har tagits till bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund.

- Det görs ett stort arbete på skolorna och jag är mycket stolt över både personal och elever, säger Arja Martinviita, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi behöver vässa oss ytterligare, men man ska vara medveten om att förändringsarbete tar tid, avslutar Martinviita.

Fakta: Öppna Jämförelser

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2017/18. Se SKL:s kommunrapport för Haparanda med ett urval av centrala nyckeltal: https://svara.statisticon.se/oppnajamforelser/skola/data/pdf/Haparanda.pdf länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Sveriges Kommuner och Landstings webbplatslänk till annan webbplats.