Tillsammans för unga i jobb

Haparanda stad och Arbetsförmedlingen kraftsamlar för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. Fokus ligger bland annat på att få fler ungdomar in i studieförberedande insatser, praktik eller jobb.

Stefan Waara och Mona Niva

För några år sedan ingick Haparanda stad en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att samverka mot ungdomsarbetslösheten inom ramen för projektet Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

- Tillsammans satte vi mål och kartlade målgruppens storlek, sammansättning och behov, säger Mona Niva, Haparanda stads DUA-samordnare.

Genom att rätt insatser sätts in tidigare har satsningen bidragit till att minska ungdomsarbetslösheten i Haparanda med nästan 5 procent mellan juli 2016 och juli 2017.

- Den gemensamma kartläggningen av individens behov har varit a och o. Även det uppsökande arbetet har utvecklats, menar Stefan Waara, enhetschef.

I dagsläget jobbar Dua med totalt 55 personer. Av dem är 80 procent ute på någon form av aktivitet. Det handlar till exempel om studieförberedande insatser, praktik eller jobb.

- Det sker mycket positivt just nu, men det är klart att vi fortfarande har vissa utmaningar. Vi jobbar dock hårt för att hitta lösningar för alla ungdomar. Till syvende och sist handlar det om att alla har rätt till en framtid. Det är det vi kämpar för, avslutar Niva.