Vuxna på stan vill öka tryggheten

Vuxna på stan är ett nystartat initiativ i Haparanda. Målet är att motverka alkohol, droger och vandalisering.

Socialsekreteraren Petra Vikström arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar i kommunen. Nu vill hon inspirera föräldrar och vuxna att visa sig ute och våga vara närvarande när ungdomar är ute på stan.

- Vi ser att ungdomar far illa av alkohol och droger och det går ner i åldrarna. Vi ser hur vandalisering, våld och psykisk ohälsa breder ut sig. Vi kan inte passivt se på hur våra ungdomar far illa. Vi vill vara ett stöd för dem, säger Vikström.

På lördag är det uppstartsmöte för Vuxna på stan. Alla intresserade är välkomna till Viljans öppenvårdsmottagning kl. 19.00.

- Vi hoppas att många kommer. Ju fler desto bättre, säger Vikström.

Tanken med Vuxna på stan är att öka tryggheten, etablera kontakt eller helt enkelt finnas till hand för de ungdomar som behöver vuxenstöd.

- Vi är inga poliser, vi vill vara vuxna förebilder och finnas där som medmänniskor. Vår närvaro på stan kommer förhoppningsvis att ha en lugnade effekt på våra ungdomar, avslutar Vikström.