Majoriteten av de äldre är nöjda med äldreomsorgen

Många äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende är nöjda. Det visar Socialstyrelsens äldreundersökning.

Äldreundersökningen är en rikstäckande undersökning gjord av Socialstyrelsen kring äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Nu har siffror från 2018 års undersökning redovisats.

Haparandas äldre är mer nöjda än riksgenomsnittet

Den sammanfattande bedömningen för Haparanda visar att 89 procent av de som bodde i särskilt boende är nöjda. Det är 8 procentenheter högre än riket och 11 procentenheter högre än genomsnittet i Norrbotten.

89 procent av de som hade hemtjänst är nöjda vilket är en procentenhet högre än riket och samma som genomsnittet i Norrbotten.

Personalen får ros

Det som de äldre är allra mest nöjda med är personalen. De känner förtroende, blir bra bemötta och tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det gällde både de som har hemtjänst och de som bor på äldreboende.

Läs mer om undersökningen

Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som våren 2018 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats