Vuxna på stan - alla kan bidra

Haparanda stads ungdomssekreterare och elevhälsan har startat ett nätverk för att öka vuxennärvaron på stan. Igår var det uppstartsmöte.

Foto: Haparanda stad

Ett 30-tal personer var närvarande under gårdagens möte på Viljan. Förutom privatpersoner och personal från kommunen så var även Polisen på plats.

Syftet med Vuxna på stan är öka tryggheten för ungdomarna när de vistas på stan. Det är även viktigt att föräldrar och andra vuxna får en ökad medvetenhet och kunskap kring ungdomars situation på kvällstid och miljöerna de vistas i. Tanken är att arbeta förebyggande, samverkande och uppsökande.

Under mötet beslutades att Max och Coop kommer ligga i fokus när det gäller det uppsökande arbetet (fältning). Deltagarna lyfte också upp behovet att andra vuxna vågar gå och ”störa” om de ser något som inte känns okej, samt att alltid tipsa och anmäla till polisen.

Vad är fältning?

Grunden i fältarbete är uppsökande arbete i miljöer där unga vistas. Det handlar om att möta ungdomarna på deras arena. Genom fältning förmedlar vi att ungdomarna är viktiga och att vi intresserar oss för deras situation.

Att fälta är egentligen inte konstigare än att ta en kvällspromenad, samtidigt som man gör nytta genom att vara en nykter vuxen på stan. Ta med en kompis, grannen eller varför inte hunden när du ska fälta.

Fälta med Vuxna på stan

Kunde du inte vara med på mötet igår med ändå vill vara med och fälta? Ta då kontakt med Allis Esperi på Öppenvården, eller Lena Keisu Gard vid Elevhälsan. Du når båda via Haparanda stads växel, telefon 0922-260 00.

Nästa möte
Datum: 13 februari
Tid: kl. 18.00
Plats: Ungdomens Hus

Det finns även en Facebookgrupp som heter ”Vuxna på stanlänk till annan webbplats”. Där kan du enkelt bli medlem och på så sätt få information och uppdateringar.