Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med lärande och utveckling för barn och elever. Inom ansvarsområdet finns också kultur och fritid.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för verksamheterna:

  • Förskoleverksamhet
  • Grundskola och fritidshem
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Vuxenutbildning
  • Kultur och fritid
  • Kost och lokalvård
  • Ungdomens hus
  • Stadsbiblioteket