Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har en central funktion inom kommunen. Kontoret har ansvar för strategisk planering och ger administrativt stöd åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen har övergripande ansvar för frågor inom administration, kommunikation, personalstrategi, ekonomi, utveckling och omvärldsbevakning. En annan viktig uppgift är uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Kommunledningsförvaltningens sju enheter

  • Stab
  • Kansli
  • Tillväxtenhet
  • Ekonomienhet
  • Teknisk enhet
  • Personalenhet
  • Räddningstjänst

Leder kommunen

Kommunens högste chef är kommunchefen. Till sin hjälp har hen en stab samt förvaltningschefer för respektive förvaltning. Under kommunchefen finns också en ledningsgrupp.