Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med frågor inom bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och planer.

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Förvaltningen ansvarar för verksamheterna:

  • Bygg
  • Plan
  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel och dricksvatten
  • Energi- och klimatrådgivning