Ledamöter kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 15 ersättare från 4 partier. Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Ledamöter

Peter Waara (S), ordförande
Jan-Ola Eriksson (S), vice ordförande 
Agneta Franzén (S)
Marlene Haara (S)
Kurt Rosendahl (S)
Pekka Hyötylä (V)
Sven Tornberg (C)
Gun-Britt Liljergren (C)
Janne Lind (C)
Niklas Olsson (M)
Anders Karlsson (M)

Ersättare

Ulf Eliasson (S)
Pia Friman (S)
Rauni Paldanius (S)
Hans Öhman (S)
Hjördis Preiman (S)
Per Eriksson (S)
Emelie Brudal (V)
Monica Perdahl-Täikkö (V)
Perarne Kerttu (C)
Catharina Strandberg (C)
Kristiina Kvist (C)
Ann-Charotte Bucht (M)
Jacob Tiensuu (M)
Ingrid Lövgren-Kitti (M)