Haparanda kommun

Nu får du tycka till om satsningen på friskvård som pågick under hösten. Enkätsvaren kan bli vägledande för framtida satsningar på friskvård för oss anställda. Även du som inte deltog kan svara.

Här finns det mesta som rör dig som anställd i kommunen. Läs gärna i handboken då och då för att inte missa uppdateringar och nyheter som läggs in där av Personalenheten.

Här hittar du blanketter som du som anställd ibland kan behöva. Det kan exempelvis handla om ledighetsansökan, sjukanmälan, friskvård, terminalglasögon eller nyckelbricka.

Personalnyheter