Att arbeta vid Haparanda kommun

Vi vill att våra medarbetare ska ha god kännedom om arbetsplatsen då vi är övertygade om att det påverkar allas engagemang och ger en större tillfredställelse på jobbet.

När kommunen kan skapa tydlighet om och delaktighet i Haparanda kommuns vision, styrmodell och värdegrunder så finns det goda förutsättningar för trivsel på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen kan medarbetaren utvecklas och växa både som människa men också i sitt yrkeskunnande via utbidlningar och genom att utbyta erfarenheter och kunskaper med sina kollegor. För att detta ska kunna bli verklighet så krävs det att organisationen släpper in sina medarbetare i kommunens målarbete med verksamheten och att det finns en levande och synlig organisatonskultur. Detta vill vi visa genom avsnitt i Medarbetarhandbokens första kapitel som handlar om vår vision, vår styrmodell och våra värdegrunder.