Försäkringar

Visst känner du som kommunens medarbetare till de försäkringar som kommunen har via AFA? Försäkringarna omfattar olika delar som berör dig.

  • Sjukförsäkring:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ger den anställde möjlighet till ersättning i kombination med sjukpenning från Försäkringskassan från och med dag 91 i en sjukskrivning.
  • Arbetsskadeförsäkring:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om någon medarbetare på din arbetsplats har drabbats av en arbetsskada kan han eller hon få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
  • Rehabiliteringsstöd:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering, missbruksbehandling, kurser i stressbehandling, samtalsstöd hos legitimerad psykolog och liknande.

    Det är du som anställd som gör anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till oss. Vi rekommenderar att du gör anmälan digitalt eftersom det gör att handläggningen av ditt ärende går snabbare.

Vår försäkringsinformatör Gunnel Sipola kan ge ytterligare information. Medlemmar i Kommunal kan också vända sig till Kommunals lokala försäkrings-rådgivare Tuula Maijanen.