Att presentera Haparanda kommun

Till vår hjälp då vi presenterar vår kommun på olika sätt så har vi policy och riktlinjer.

Det är bra för dig som anställd i kommunen att känna till vad som står i dessa dokument, bland annat om hur vi skriver och bemöter andra människor i olika sammanhang, exempelvis på Facebook. Läs gärna igenom dokumenten som du hittar här intill.