Vi är Haparanda kommun

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Man kan säga att medborgarna i kommunen är kommunen. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sitt uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens frågor, kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige, leder verksamheten. Kommunfullmäktige utser sedan personer till de olika nämnderna.

Kommunens verksamhet regleras till största delen av kommunallagen och finansieras av kommunalskatten, avgifter och statsbidrag. Kommunala beslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.