Skola och förskola

Hitta läsårstider, sök barnomsorg, hitta vuxenutbildningar, läs om elevhälsa, ansök om skolskjuts, se skolmatsedel med mera.   

Vi satsar på digital teknik

Haparanda har i flera års tid satsat på digital teknik i både förskolan och i skolan. Alla elever i grundskolan har tillgång till en laptop eller en läsplatta, och läsplattor är vanliga även på förskolorna. De digitala verktygen innebär en undervisning med nya och inspirerande utmaningar för alla elever.

Norrbottens bästa skola

Norrbottens bästa skola är en satsning med målet att säkerställa att alla elever, oavsett vilken skola man går på, får förutsättningar att nå kunskapskraven. Satsningen innebär också att ska alla elever känna sig trygga och må bra i skolan. Men viktigast av allt är att alla elever i Haparanda ska känna att de kan bli vad de vill när de blir stora, oavsett om det är astronaut, svetsare eller ingenjör. Läs mer om Norrbottens bästa skola.

Hitta snabbt

Förskola
Barnomsorg på obekväm arbetstid; Fristående förskolor; Kommunala förskolor

Förskoleklass och grundskola
Fristående skolor; Kommunala skolor

Gymnasieskola
Tornedalsskolan

Vuxenutbildning
Ansökan och antagning; SFI - Svenska för invandrare; Utbildningar och kurser