Barnomsorg på obekväm arbetstid

Närsta förskola har en avdelning som är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov.

Du som har barn mellan 1-12 år och en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

  • Barn i åldern 1–12 år med vårdnadshavare/sammanboende som arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd
  • Barn 6–12 år ska vara inskrivna i skolbarnomsorgen
  • Barnen måste vara folkbokförda i Haparanda kommun

Ansökan om plats

Ansökan om plats skickas till Närsta förskola. Utöver ansökan måste följande information bifogas:

  • Ett arbetsgivarintyg, som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid
  • Schema över barnets omsorgsbehov (vårdnadshavares arbetstid, restid och eventuell sovtid)

Dubbla placeringar

För de barn som går på en annan förskola och som har ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds dubbelplacering. Det innebär att barnet behåller sin ordinarie placering under dagtid, men vistas under övrig tid på Närsta.

Vid förflyttning mellan ordinarie förskola och Närsta förskola ansvarar ordinarie förskolepersonal för beställning av transport samt medföljer till Närsta förskola.