Fristående förskolor

I Haparanda finns en fristående förskola som tar emot barn i åldern 1 - 5 år. Öppettiderna är maximalt 06.00-17.30 under vardagar.

Den fristående förskolan följer läroplanen för förskolan, samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen. Det är kommunen som godkänner och ser till att privata alternativ följer skollagen, till exempel måste barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek och det ska finnas förskollärare och annan personal med passande erfarenhet eller utbildning.

För att söka till en fristående förskola tar du först kontakt med förskolan och ansöker sedan om plats via den kommunala kön.