Förskoleklass och grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. I Haparanda finns det 8 grundskolor.

I Haparanda kommun finns ca 200 elever i förskoleklass och grundskola. Dessa elever är fördelade på 7 kommunala skolor. Därutöver finns en fristående skola.

Samtliga skolor följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

Om ditt barn vill börja i en skola i Haparanda kommun så vänd dig till skolans expedition för mer information. I mån av plats har vårdnadshavare rätt att välja annan skola än den kommunen hänvisar till utifrån boendeadress.