Fritidshem, fritids

Under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem (så kallad skolbarnomsorg).

Alla barn som är 6-12 år kan gå på fritids före och efter skoldagen. På fritids kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna.

Ansöka om plats

För att få plats inom fritids krävs att du som är vårdnadshavare jobbar eller studerar. Om du vill ha fritidsplats för ditt barn ansöker du om plats när ditt barn har fått en plats på en skola. Se blankett nedan.

Ange ditt barns tider på fritids

Fritids behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och vilka tider barnets ska vara på fritids. Se blankett nedan.