Gymnasie­skola

Gymnasieskolan är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. Du kan välja mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.    

I Haparanda finns det en kommunal gymnasieskola, nämligen Tornedalsskolan. Vilka program som erbjuds på orten finns beskrivet i "Tornedalsskolan programkatalog". Den är publicerad på hemsidan och delas även ut till alla elever i år 9 i Haparandas grundskolor.

Mer information om programmens innehåll finns även på Skolverkets hemsida.