Kulturskolan

På Kulturskolan i Haparanda har vi ett stort utbud av kurser för barn och ungdomar. Här kan du skapa i bild, dansa, sjunga och spela ett instrument.

Alla barn i kommunen ska någon gång under sin skoltid få prova de aktiviteter som erbjuds. Målet är att väcka lusten till kreativt skapande. Här ska finnas både spets och bredd. Dina förutsättningar spelar ingen roll, vi hittar alltid ett sätt som funkar för dig. 

Kulturskolan samarbetar med Haparandas skolor i olika projekt och även med andra kulturutövare.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag från politikerna i barn och- ungdomsnämnden är att möta alla barn och ungdomar från förskolan upp till gymnasiet i Haparanda kommun. Det gör vi genom att samverka med förskola och grundskola i deras ordinaríe verksamhet. I åldern 9–19 år erbjuder vi frivillig undervisning i våra ämneskurser. Mötet ska ske på barnens och ungdomarnas villkor och utifrån deras förutsättningar.

Målet är att varje elev ska få uppleva den lycka och lust som kulturen kan erbjuda. För många blir upplevelsen ett spännande och berikande fritidsintresse. För några blir det början på en livslång passion.