Lämna klagomål på skolan

Dina synpunkter på skolan är värdefulla för att verksamheten ska kunna förbättras. 

Kontakta först skolan

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i skolan eller förskolan, eller om du har andra klagomål på verksamheten, är den snabbaste vägen till en problemlösning att ta kontakt direkt med de ansvariga på skolan.

Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller förvaltningschefen.

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med skolpersonalen kan du skicka in dina synpunkter via länken nedan.

Om du är missnöjd med skolans klagomålshantering

Förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Om du är missnöjd med skolans lokaler

Inomhus- och utomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Om du är missnöjd kan du lämna klagomål.

Felanmälan av lokaler och allmäna utrymmen

Efter du skickat in din anmälan

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig inom kort med ett svar. Tar det längre tid att behandla ditt klagomål får du besked om detta. Har du frågor eller vill komplettera din anmälan kan du kontakta den handläggare som har bekräftat mottagandet av anmälan.

Synpunkter som rör kommunala verksamheter och som inte barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Behöver du ta ärendet vidare?

Om du inte är nöjd med varken skolans eller skolförvaltningens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till olika statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

Skolinspektionen
Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden som till exempel anmälningar om kränkningar och brist på stöd i undervisningen.länk till annan webbplats

Barn- och elevombudet (BEO)
Elever som upplever kränkningar och inte får hjälp från skolan kan göra en anmälan till BEO.länk till annan webbplats

Skolväsendets överklagandenämnd
Skolväsendets överklagandenämnd hanterar vissa ärenden som får överklagas som exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.länk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Till DO anmäler du diskriminering – exempelvis på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.länk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket
I skolan är det oftast rektorn som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så kan du göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.länk till annan webbplats