Vuxenutbildning

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Alla som läser inom vuxenutbildningen måste ha en studieplan. Studieplanen gör du tillsammans med studievägledarna och innehåller bland annat ditt mål med studierna, vilka kurser du behöver läsa samt start- och slutdatum.