Ansökan och antagning

Som anordnare av kommunal vuxenutbildning har vi ett antal antagningsregler att förhålla oss till. Om du vill ta del av vuxenutbildningsförordningen i sin helhet hittar du den via länken nedan.

Vi vill ha din ansökan för utbildning på grundläggande och gymnasial nivå senast den 15 maj för studier under höstterminen 2019.

Hur söker jag till kurser på grundläggande och gymnasial nivå?

Du ansöker till kurser och utbildningar genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Kontakta gärna studievägledaren och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Vad händer med min ansökan?

Efter sista ansökningsdag behandlar vi din ansökan.

1. Behörighet
Vi kontrollerar att du är behörig till de kurser eller utbildningar som du har sökt.

2. Förkunskaper
Utifrån de betyg och intyg som du har skickat in samt tidigare studieresultat bedömer vi om du har förkunskaper för de kurser och utbildningar som du har sökt.

3. Urval
Om det finns fler sökande än antalet platser gör vi ett urval bland de sökande.

4. Besked om antagning
Besked om du har blivit antagen eller inte skickar vi till den e-post som du har angett i ansökan. Om du har blivit antagen får du också uppgift om när utbildningen börjar och på vilket sätt du ska tacka ja eller nej till din plats.