Utbildningar och kurser

Den kommunala vuxenutbildningen i Haparanda består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning ger dig möjlighet att läsa enstaka ämnen, hela kurspaket och yrkesutbildningar. Studierformerna varierar - vi erbjuder lärarledd undervisning, distansundervisning och självstudier med varierande grad av handledning.

Kanske vill du:

  • Slutföra din gymnasieexamen
  • Läsa kurser för grundläggande behörighet
  • Läsa kurser för särskild behörighet
  • Läsa om kurser där du fått betyget F
  • Göra prövningar i kurser för att höja ditt betyg