Stöd och omsorg

Sök försörjningsstöd, läs om äldreomsorg, bli god man, läs om funktionsnedsättning, sök hemtjänst, få stöd och rådgivning.

Behov av stöd och omsorg

De flesta människor kommer under någon period av sitt liv att vara i behov av stöd och omsorg. För vissa kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt. Behoven ser olika ut beroende på situationen och var man befinner sig i livet. Ibland kan man behöva hjälp av andra.

Vi erbjuder hjälp

Haparanda stad erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg. Målet är att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt, inflytelserikt och bra liv som möjligt.

Hitta snabbt

Barn, ungdom och familj
Barn som far illa; Compassen; Unga i centrum, Familjestöd

Ekonomi, stöd och rådgivning
Budget- och skuldrådgivning; Ekonomiskt bistånd; God man

Frivilliga uppdrag
Familjehem; Kontaktperson

Trygghet och folkhälsa
Krisberedskap; Missbruk och beroende; Räddningstjänsten